ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ Μεταμόσχευση Μαλλιών

Εξειδικευμένος ιατρός της κλινικής μας με μεγάλη εμπειρία στη μεταμόσχευση μαλλιών κυρίως στο εξωτερικό (Αγγλία,Σουηδία) αλλά και στην Ελλάδα αναλαμβάνει την οριστική λύση του προβλήματός σας. Η μεταμόσχευση μαλλιών γίνεται στο χώρο μας με άκρως εξειδικευμένο προσωπικό.

Στην Athens Derma Clinic εφαρμόζονται δυο τεχνικές:

  • 1. Σύγχρονη τεχνική F.U.E. (follicular unit extraction) χωρίς ράμματα και ουλές
    Χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο αφαιρούμε από τη δότρια περιοχή ένα-ένα κάθε τριχοθυλάκιο από το πίσω μέρος της και κατόπιν το μεταφέρουμε και το τοποθετούμε ακέραιο στη φαλακρή ζώνη. Η μέθοδος αυτή παρέχει σχετικά μικρό αριθμό μοσχευμάτων.
  • 2. Strip Excision
    Λήψη λωρίδας δέρματος και κατόπιν ο τεμαχισμός της προς μοσχεύματα που απαιτεί την τοποθέτηση ράμματος εξασφαλίζοντας όμως μεγάλο αριθμό μοσχευμάτων