ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝΧαρτογράφηση σπίλων

Η χαρτογράφηση σπίλων γίνεται από ειδικό δερματολόγο μια με δυο φορές το χρόνο με τη μέθοδο της δερματοσκόπησης ώστε να εκτιμηθούν οι μεταβολές στο χρώμα, στη συμμετρία, στο περίγραμμα και στο μέγεθος των σπίλων. Έτσι καταγράφουμε και αφαιρούμε τους δυσπλαστικούς σπίλους που εκτιμώνται ότι μπορούν να εξελιχθούν σε μελάνωμα.